اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 2/10/83 تحت شماره 237370 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی و امور مربوط به تخصصهای صدا و سیما ارایه مشاوره های تخصصی مربوط به صدا و سیما ارایه امور پشتیبانی و اداری اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی تودیع وجوه بحساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون بقیه موضوع بر طبق ماده 3 اساسنامه. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر خ جام جم صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 15 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای حسینعلی خشای به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد مبینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود بیات به سمت منشی هییت مدیره و حسینعلی امجدی به سمت عضو اصلی هییت مدیره و محمدرضا مسعودیان به سمت عضو اصلی هییت مدیره و علی حاتمی و محمدتقی نگهداری کیا به سمت عضو علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند و آقایان سعید سیفی و مهرداد شمس مینایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند و آقای حسینعلی امجدی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی