اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 459265

شناسه ملی: 14004341455

تاریخ ثبت: 1393/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تصفیه تهران خ دماوند بالاتر از سه راه تهرانپارس مجتمع بابایی طبقه دوم پلاک 75

کد پستی: 1746714469

تاریخ تاسیس: 1393/06/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای امیرعلی ریاضی درونکلا ک.م 206477XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: تهران خ دماوند بالاتر از سه راه تهرانپارس مجتمع بابایی طبقه دوم پلاک 75 کدپستی 174671XXXX می باشد. پ 951113XXXX77935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص آرون نت طاها در تاریخ 03/06/1393 به شماره ثبت 459265 و شناسه ملی 140043XXXX5 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ 1 موضوع شرکت: نصب وطراحی و راه اندازی کلیه سیستم های الکترونیکی اعم ازنصب انواع تجهیزات ایمنی و ارتباطی اعم از دوربین های مداربسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل کیفیت طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی انواع اتاق سرور و دیتا سنتر و هوشمند سازی مراکز فیبر نوری و امواج رادیویی و نصب و راه اندازی سیستم های خانگی و صنعتی و فروش سیستم های سانترال و دزدگیر حرفه ای و تاسیسات و تجهیزات سیستم های مخابراتی پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی خرید و فروش واردات صادرات کلیه کالاهای بازرگانی و اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزی و ریالی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان دماوند بالاتر از سه راه تهرانپارس مجتمع بابایی طبقه دوم پلاک 75 کدپستی 174671XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/1000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/1000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 355 مورخ 23/5/93 نزد بانک ملی شعبه آفرینش تهران پارس پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: 1 . محمدصادق سماکوش درونکلایی بشماره ملی 205020XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 . محمد شاپوری ارانی بشماره ملی 174003XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . حیدر ریاضی درونکلا بشماره ملی 206126XXXX به سمت رییس هییت مدیره 4 . عبداله ریاضی درونکلا بشماره ملی 206477XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شهین حبیبی اردبیلی به شماره ملی 216155XXXX به عنوان بازرس اصلی. ـ سعید کیامقدم به شماره ملی 205020XXXX به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند پ 930603XXXX69695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی