اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 929

شناسه ملی: 10200058687

تاریخ ثبت: 1383/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/11/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/11/24:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 22585/6/104 ـ 24/11/83 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 7/10/91 ، تغییراتی بشرح ذیل در شرکت فوق حاصل گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوعات ذیل به ماده 2 اساسنامه الحاق گردید: « انجام کلیه خدمات گاز رسانی به منازل و ادارات، گاز رسانی به صنایع، انجام کلیه خدمات آبرسانی منازل و ادارات، انجام کلیه خدمات تاسیساتی» و ماده فوق تغییر یافت. 2 ـ جهانگیر مهدیزاده به عنوان رییس هییت مدیره و معصومه ملکی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و حسین ملکی به عنوان مدیرعامل تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای حسین ملکی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت زرین کار مرند با مسیولیت محدود در تاریخ 24/11/83 تحت شماره 929 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر به تاریخ 24/11/83 تکمیل گردیده است و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات از قبیل امور تنظیفی تامین نیروی انسانی و کارگری به ادارات و شرکتها و سازمانها و ارایه خدمات بازرگانی و کلیه کارهای امور اداری اداره شرکتها و سازمانها و شرکت در مناقصات و مزایده ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها و از اشخاص حقیقی و حقوقی 2 - مرکز اصلی شرکت: مرند، خیابان فردوسی، محله شهید کوارا، کوچه پنجم تلفن 2233839 3 - سرمایه شرکت: 000/000/1 ریال معادل یکصد هزار تومان کلاً نقدی و درا ختیار و تحویل مدیر عامل شرکت می باشد. 4 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان حسین ملکی، به سمت مدیر عامل و جهانگیر مهدیزاده به سمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه ملکی به سمت نایب رییس هییت مدیره همگی برای مدت نامحدود انتخاب شده اند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک مرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی