اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 253960

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/6/84 تحت شماره 253960 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎شود: 1ـ موضوع شرکت: ارائه طرح مشاوره و اجرا در زمینه امور بازاریابی شرکتها و بازاریابی نرمافزارهای مالی در زمینه حسابداری و انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. 2ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی خ اکبرآباد شمالی کوچه ناهید ساختمان فرهنگیان بلوک4 طبقه دوم واحد اول. 3ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4ـ مدیران شرکت: آقای علی عاشوری بسمت مدیرعامل و آقای عرفان عاشوری بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی