اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/11/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/11/13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/11/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سمن نورد شرق که در تاریخ 13/11/83 تحت شماره 3895 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/11/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید انواع پروفیل وزد- مقاطع ساختمانی و صنعتی 3 - برشکاری و خمکاری 4 - کرکره انواع ورق به طور دلخواه 5 - ساخت قطعات صنعتی 6 - تهیه و فروش آهن آلات داخلی و خارجی 7 - واردات ماشین آلات مربوطه 8 - صادرات تولیدات خود به خارج از کشور طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: سمنان- شهرک صنعتی شرق- خیابان سوم- شرکت سمن سوله. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام / بی نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 880/61283 مورخ 6/11/83 بانک ملت شعبه میدان معلم سمنان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای نادر شریفی جمالی به عنوان رییس هییت مدیره و مجید نجفقلی تهرانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد بقا به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا نادر شریفی جمالی و محمد بقا و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مندرجات اساسنامه و مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی بقا به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل برقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی