اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 432831

شناسه ملی: 14003116876

تاریخ ثبت: 1391/09/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1656654751

آدرس: تهران ، فلکه سوم تهرانپارس ، خ 196 شرقی ، بعد از میدان پروین ، خ 131 جنوبی ، کوچه جعفری ، پلاک 146 واحد 15

تاریخ تاسیس: 1391/09/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/09:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/09/25:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر حسن پور به شماره ملی 505996XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و شبنم تیبا به شماره ملی 001785XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی حسن پور به شماره ملی 505990XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 980828XXXX79239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل: آقای اصغر حسن پور به شماره ملی 505996XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای روح الله اصل اکرمی رازلیقی به شماره ملی 007714XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی حسن پور به شماره ملی 505990XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 960907XXXX21713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ 960907XXXX67719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، فلکه سوم تهرانپارس، خ 196 شرقی، بعد از میدان پروین، خ 131 جنوبی، کوچه جعفری، پلاک 146 واحد 15 کدپستی 165665XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 931205XXXX09929 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره تایید می نماید که مبلغ 65 % سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی 95/623 مورخ 9/5/92 بانک صادرات ایران پرداخت گردیده است، در نتیجه سرمایه شرکت تماما پرداخت شده میباشد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 000/5 سهم بانام 000/10 ریالی که از طریق واریز نقدی نقدی به موجب گواهی 96/623 مورخ 9/5/92 بانک صادرات ایران افزایش یافت، لذا ماده مربوطه ( 5 ) اساسنامه بدین شرح اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 8/8/92 تکمیل امضا گردیده است. پ 1721406 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به تصویب رسید. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 آقای روح اله اصل اکرامی رازلیقی به شماره ملی 007714XXXX به عنوان بازرس علی البدل، آقای اصغر پیرمحمدی به شماره ملی 505991XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 1683170 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/9/91 تحت شماره 432831 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/9/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، ساخت، اجرا و نظارت فنی و تولید و نصب هود و اجاق گاز خانگی و لوازم خانگی و خرید و فروش کلیه اقلام مربوط به موضوع شرکت، تهیه مواد اولیه و انجام کلیه مراحل مربوطه از تولید تا نصب و فروش، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، بازرسی فنی و کنترل کیفی فرآورده های موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اقدام به انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی مستقیم یا غیرمستقیم به منظور انجام موضوعات فوق، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران رسالت، خیابان هنگام، سی متری دوم مرکزی (جهانشاهلو) بین آزادگان و تکاوران پلاک 391 کدپستی 168894XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 159/623/6/73 مورخ 9/9/91 نزد بانک صادرات شعبه شهید ایت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای اصغر حسن پور به شماره ملی 505996XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای مهدی گلاب شکر به شماره ملی 005976XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای احمد کاری به شماره ملی 505991XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای احمد کاری به شماره ملی 505991XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای اصغر پیرمحمدی به شماره ملی 505991XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای روح اله اصل اکرامی رازلیقی به شماره ملی 007714XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی