اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10740098163

تاریخ ثبت: 1392/01/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/01/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/01/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/27:

شرکت فوق در تاریخ 27/01/1392 تحت شماره 10505 و شناسه ملی 107400XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/01/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های برقی (صنعتی, تجاری, اداری, مسکونی) انتقال برق به مناطق مختلف انجام اتوماسیون صنعتی ماشین آلات و کارخانه جات ساخت نصب و راه اندازی انواع تابلوهای برق برنامه نویسی و راه اندازی دستگاه ها توسط PLC انجام کلیه کارهای خدماتی, ادارات و شرکت های خصوصی و دولتی از قبیل خدمات عمومی, مشاغل نظافت , ایجاد و نگه داری فضای سبز, سرایداری, تعمیر و نگهداری وسایل حرارتی و برودتی, طبخ و توزیع غذا, انجام امور برق و تاسیس ات و خدمات اداری شامل بایگانی, امور کامپیوتر, نامه نویسی, امور دفترِی, حسابداری, دبیرخانه, منشی گری و ماشین نویسی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان لرستان شهر خرم آبادی بلوار ولیعصر بلوار پژوهنده کوچه بنفشه 9 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 رِیال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 547/2741/74 مورخ 21/11/1391 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر خرم آباد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محسن یارگاری به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمد مهدی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای مرتضی مهدی زاده به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای مرتضی مهدی زاده به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای سید ایمان موسوی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای خلیل حسنوند به عنوان بازرس علی البدل ش 1631920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی