اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 306

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/05/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/12:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت تعاونی 4236 نفیس زرین باختر که طبق تاییدیه شماره 386 مورخه 12/5/90 اداره تعاون هرسین و تحت شماره 306 مورخه 24/7/90 بشناسه ملی شماره 140000XXXX1 در دفتر داخلی ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1ـ موضوع شرکت: صنایع دستی قالیبافی و تابلو فرش دستبافت. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامعلوم. 3ـ مرکز اصلی شرکت: هرسین خیابان امام (ره) نرسیده به چهارراه کاشانی جنب شهرداری سابق کدپستی 673195XXXX. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به 7 سهم 000/150 ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال آن نقدا به بانک توسعه تعاون هرسین واریز گردیده است. 5ـ مدیران شرکت و کسانی که حق امضا دارند: سید احمد شرفیاد هرسینی بسمت رئیس هیئت مدیره پروانه دولتیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره فرنگیس دولتیاری (اعضای اصلی هیئت مدیره) و فرشته دولتیاری بعنوان عضو علیالبدل شرکت برای مدت سه سال و پروانه دولتیاری بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6ـ بازرسان شرکت: فرنگیس دولتیاری بعنوان بازرس اصلی و افسانه دولتیاری بعنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک هرسین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی