اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/29

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/12:

با توجه به موادی از قانون تجارت و تاییدیه نام شماره 6847 ن 32 - 27/8/85 اداره کل ثبت شرکتها خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات کالاهای مجاز و واردات و اخذ اعتبارات ارزی و ریالی از بانک ها 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان امام، کوچه بیات، کدپستی 86984 - 38161 4 - سرمایه اولیه: به مبلغ پنج میلیون ریال نقدی و تماماً پرداخت شده می باشد. 5 - اولین مدیران: آقایان مهدی رضایی به عنوان مدیر عامل و راحیل فرحی عراقی به سمت رییس هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی