اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20190

شناسه ملی: 14006476163

تاریخ ثبت: 1395/10/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: کرمانشاه خیابان کارگر نبش کوی ادب گنچینه هنر و صنایع درنیکا

کد پستی: 6714714844

تاریخ تاسیس: 1395/10/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص گنجینه هنر و صنایع درنیکا درتاریخ 19/10/1395 به شماره ثبت 20190 به شناسه ملی 140064XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: 1 . انجام مشاوره های شغلی در کلیه سطوح. تهیه و تدوین طرح های تجاری، تولیدی و صنعتی. برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و کسب و کار. انجام مشاوره های کارآفرینی و کسب و کار از ابتدای راه اندازی تا توسعه. انجام مشاوره های تخصصی طرح های نوآور در بخش های فرهنگ، هنر، فن، معماری و خدمات مرتبط. اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی، شرکت در نمایشگاهها.انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید، فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری، و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی..معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور. سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری در ایجاد و احداث و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی و مشاوره در داخل و خارج از کشور. انجام دادن سایر کارها، امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه خیابان کارگر نبش کوی ادب گنچینه هنر و صنایع درنیکا کدپستی 671471XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 50000000 ریال منقسم به 1000 سهم 50000 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام می باشد که مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 866 مورخ 6/9/95 نزد بانک ملی شعبه مرزداران تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. مهناز شایسته فر شماره ملی 325620XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 .محمد خزایی شماره ملی 330982XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . رضوان خزایی شماره ملی 007835XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت به امضای خانم مهناز شایسته فر به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم مهناز شایسته فر به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی کهنی به شماره ملی 007989XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زینب سیف علی عباس آبادی کد ملی 330967XXXX بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 951019XXXX38408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی