اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2395

شناسه ملی: 10862029213

تاریخ ثبت: 1388/06/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/25

آدرس: قشم نخل زرین

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/20:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 06/08/92 شرکت مزبور: 1 آقایان سید محمدعلی علی زاده طباطبایی به شماره ملی 123983XXXX به سمت رییس هیا ت مدیره, اسمعیل ستاری به شماره ملی 393263XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره, خانمها اکرم عالی زاد به شماره ملی 004917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و راضیه رفیع بخشی به شماره ملی 005128XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات و عقوداسلامی و قراردادها و اسناد مالی و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 دفتر شرکت در تهران به نشانی خیابان ولی عصر تقاطع طالقانی مجتمع تجاری اداری نورتهران طبقه پنجم اداری واحد 1708 کدپستی 141679XXXX تغییر یافت. 4 آقای امان اله پایدار و خانم زهرا حضوری کنازه به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د 1740081 مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/25:

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهندسی بازرگانی تیوان تجارت قشم ( سهامی خاص) که در تاریخ 25/6/1388 تحت شماره 2395 در این مرکز به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جهان صنعت آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: صادرات، واردات، فروش و ترخیص کالا ، اخذ و اعطا نمایندگی های مجاز داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 356/88 مورخ 24/6/88 سازمان منطقه آزاد قشم 2 مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: قشم نخل زرین پلاک 1/36 4 سرمایه شرکت: مبلغ دویست میلیون ریال نقدی منقسم به دویست سهم بانام و هزار و هشتصد سهم بی نام یکصد هزار ریالی که سی و پنج درصد آن معادل هفتاد میلیون ریال طی گواهی شماره 324 مورخ 25/6/88 بانک سپه شعبه ستاره قشم پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 آقایان سیدمحمدعلی علی زاده طباطبایی به سمت رییس هییت مدیره، خانم راضیه رفیع بخشی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای اسمعیل ستاری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم اکرم عالی زاده به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور تجاری، بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 آقایان امان اله پایداری و خانم زهرا حضوری کنازه به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 دفتر هماهنگی شرکت در تهران بنشانی خیابان شریعتی بالاتر از خواجه عبداله کوچه خوی پلاک 12 واحد 22 تعیین گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی