اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 804

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/08/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/08/05

آدرس: زابل خیابان مصطفی خمینی کوچه 37

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی احداث فضای سبز 1738 زابل که در تاریخ 5/8/82 تحت شماره 804 به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: در زمینه احداث و نگهداری فضای سبز و غیره طبق ماده 3 اساسنامه. 2 - مرکز اصلی شرکت: زابل خیابان مصطفی خمینی, کوچه 37 پلاک 8 . 3 - مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال تقسیم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی می باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طبق گواهی مورخ 12/7/82 صندوق تعاون شعبه مرکزی زابل در حساب جاری شماره 1/246 موجود و مابقی در تعهد دو ساله اعضا می باشد. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت: آقایان حسنعلی رزمی حاجوک سمت رییس و سعید رحمتی سمت نایب رییس و محمد علی رحمتی سمت منشی اعضای اصلی و غلامرضا نخعی مقدم سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال و آقای محمد علی نخعی مقدم مدیرعامل برای مدت یکسال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس و در غیاب رییس با امضا مدیرعامل و نایب رییس و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: آقای رامین نخعی مقدم و شیرین نخعی مقدم به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی