اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15689

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ شرکت مزبور ضمن تعیین و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 83 ، آقایان مهدی روشن روان یزدی و محمود خاتمی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و آقایان محسن و حمید و علی شهرت همگی زمانی نیک به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/3/84 آقای حمید زمانی نیک به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی زمانی نیک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن زمانی نیک به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی