اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/20:

شرکت فوق درتاریخ 19/8/1386 تحت شماره 310416 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/8/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ساخت تولید مونتاژ قطعات و مصنوعات فلزی و پلاستیکی خدمات آبکاری و رنگ کاری مجاز خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی و کلیه امور مجازی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران افسریه 8 متری 12 پ 7/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد هادی مدیر روستا به سمت رییس هییت مدیره، 25 آقای مجید براتی به سمت عضو هییت مدیره، 35 آقای محمد هادی مدیر روستا به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی