اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3

شناسه ملی: 14007924871

تاریخ ثبت: 1397/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/08/12

کد پستی: 9331175477

آدرس: استان خراسان رضوی ، شهرستان فیروزه ، بخش مرکزی ، دهستان تخت جلگه ، روستا امین آباد ، کوچه اصلی ، کوچه فرعی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/12:

4,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/12:

تاسیس شرکت تعاونی آفاق تابان فیروزه درتاریخ 12/08/1397 به شماره ثبت 3 به شناسه ملی 140079XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: به استناد نامه شماره 1780 مورخ 02/08/1397 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزه تولید کلیه محصولات کشاورزی شامل محصولات دامی ،باغی، زراعی ـ خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی شامل دامی،باغی،زراعی ـ تولید شیر و محصولات لبنی و فروش و خدمات مربوطه ـ کلیه خدمات مربوط به امور اداری و دبیرخانه و تایپ و چاپ ـ خرید و فروش کلیه ملزومات اداری و لوازم تحریر ـ شرکت در مناقصات شرکتهای دولتی و خصوصی ـ دامداری صنعتی و سنتی ـ خرید و تولید و توزیع انواع خشکبار و بسته بندی انها ـ کلیه خدمات کامپیوتری و اینتر نتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط وثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ، شهرستان فیروزه ، بخش مرکزی ، دهستان تخت جلگه ، روستا امین آباد، کوچه اصلی ، کوچه فرعی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 933117XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 4200000 ریال منقسم به 70 سهم 60000 ریالی بانام که مبلغ 4200000 ریال نقداً طی نامه شماره 276/1904 مورخ 28/7/97 بانک توسعه تعاون پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم معصومه امان آبادی به شماره ملی 644901XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به مدت 3 سال خانم ام البنین امان آبادی به شماره ملی 644995XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال خانم محدثه امان آبادی به شماره ملی 644995XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم شوکت اقبالی به شماره ملی 644945XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مهدی امان آبادی به شماره ملی 644989XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: مقرر شد چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا معصومه امان ابادی (مدیرعامل) و خانم محدثه امان ابادی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت وهمچنین اوراق عادی با امضا خانم معصومه امان ابادی (مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه فاطمه توزنده به کد ملی 106374XXXX به سمت بازرس اصلی و رضا توزنده جانیبه کد ملی 644900XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه حمایت برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. ش 970812XXXX25830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی