اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 14145

شناسه ملی: 14006611958

تاریخ ثبت: 1395/12/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/12/04

کد پستی: 4843164528

آدرس: مازندران ساری مرکزی میاندورودکوچک روستا آبندان سر آبندانسر کوچه شهید فهمیده بن بست شهید فهمیده 2 پلاک 0 مهدوی مهران طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

تاسیس شرکت تعاونی کار پویان مهرین دشت خزر درتاریخ 04/12/1395 به شماره ثبت 14145 به شناسه ملی 140066XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عرضه امور خدمات اداری و پشتیبانی وجذب نیرو و شرکت در مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی جهت انجام امور خدمات و جذب نیرو ـ ارایه خدمات بازرگانی و صادرات و واردات و تهیه و طبخ و توزیع غذا در ارگانهای دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز ـ انجام کلیه امور مربوط و وابسته به شهرداریها شامل جمع آوری و دفن زباله و جداسازی زباله از درب منزل ارایه امور مربوط به طراحی و زیبا سازی شهر ارایه خدمات روشنایی و نگهداری و زیبا سازی پارکها و شرکت در مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی جهت جمع آوری پسماند و زباله های سطح شهر و مناطق تحت پوشش شرکت در مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی جهت سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان، سرویس دهی به کلیه دانشگاهها دولتی و غیر دولتی و مدارس دولتی و غیر دولتی جهت ایاب و ذهاب و اردوهای کوتاه مدت و بلند مدت کارکنان و دانشجویان و دانش آموزان برابر مجوز اخذ شده از ارگانهای ذیربط.با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا تبصره 1 : عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. تبصره 2 : مشارکت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی. تبصره 3 : اخذ و اعطای شعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت. تبصره 4 : اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکها، و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. تبصره 5 : اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی. تبصر ه 6 : توزیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری معتبر. تبصره 7 : سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. تبصره 8 : در صورتی که برای انجام هریک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.ثبت موضوع شرکت به منزله صدور جواز و پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران ـ ساری ـ مرکزی ـ میاندورودکوچک ـ روستا آبندان سر ـ آبندانسر ـ کوچه شهید فهمیده ـ بن بست شهید فهمیده 2 ـ پلاک 0 ـ مهدوی مهران ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 484316XXXX سرمایه شرکت: 10 . 500 . 000 ریال می باشد. که مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی ساری پرداخت گردیده و مابقی سرمایه مبلغ 7000000 ریال در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران از تاریخ 27/10/1395 : ـ آقای سید حبیب مهدوی آبندانسری با کد ملی 209331XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سید مهران مهدوی آبندانسری با کد ملی 209385XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم سید ه خدیجه مهدوی با کد ملی 209200XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ آقای سید مسعود مهدوی آبندانسری با کد ملی 209340XXXX به سمت علی البدل هییت مدیره ـ خانم الناز علیزاده نوذری با کد ملی 208073XXXX به سمت علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قرارداد و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سید حبیب مهدوی آبندانسری رییس هییت مدیره ودر غیاب ایشان آقای سید مهران مهدوی آبندانسری (نایب رییس هییت مدیره) با امضا ثابت خانم سید ه خدیجه مهدوی (منشی هییت مدیره) و مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم سید ه خدیجه مهدوی (منشی هییت مدیره) و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقای سید امید مهدوی آبندانسری با کد ملی 209241XXXX به سمت بازرس اصلی خانم راضیه اصغری با کد ملی 501059XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951204XXXX63588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی