اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4917

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت خدماتی میرآوران جنوب (سهامی خاص) تحت شماره 4917 در این اداره به ثبت رسید و در تاریخ 2/5/1384 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام امور خدماتی- عقد قرارداد با ادارات- نهادها- شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی- تامین نیروی انسانی- نگهداری فضای سبز- انجام امور بازرگانی- هرگونه معاملات مجاز اعم از صادرات و واردات- خرید و فروش و اعطای نمایندگی- اخذ نمایندگی حق العمل کاری- مقاطعه کاری- خدمات- تاسیسات اعم از لوله کشی آب و گاز و خدمات برق. 2 - مرکز اصلی شرکت: بوشهر- خیابان امام خمینی- کوچه شهید محمد فشنگ ساز. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که تماماً آن طی گواهی شماره 138/26420/73 - 1/5/84 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس واریز گردیده است. ضمناً سرمایه شرکت منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی می باشد. 4 - مبدا شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - مدیران شرکت: آقای غلامرضا شجری به سمت رییس هییت مدیره و خانم منیژه شجری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس بهبهانی به سمت مدیرعامل شرکت و آقای احسان بهبهانی و همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - اختیارات و اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 - بازرسان شرکت: آقایان ابراهیم اخشی و محمد عبداله زاده به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی