اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7757

شناسه ملی: 14008021594

تاریخ ثبت: 1397/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4616953568

تاریخ تاسیس: 1397/09/29

آدرس: استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش مرکزی ، شهر آمل ، فرهنگیان ، بلوار پاسداران ، بلوار شیخ فضل الله نوری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/29:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص افرا ملک پایدار نوین طبرستان شمال درتاریخ 29/09/1397 به شماره ثبت 7757 به شناسه ملی 140080XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ارایه مشاوره خرید و فروش، اجاره و سرمایه گزاری در ارتباط با املاک و مستغلات، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ صدور پروانه نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مازندران، شهرستان آمل، بخش مرکزی، شهر آمل، فرهنگیان، بلوار پاسداران، بلوار شیخ فضل الله نوری، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 461695XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 50000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 992566 , 665 مورخ 07/09/1397 نزد بانک ملت شعبه میدان قایم آمل با کد 59188 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای سیدسعید حبیب نژاد به شماره ملی 214027XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا قلی پور به شماره ملی 222004XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای بهزاد قلی پور به شماره ملی 222969XXXX و به سمت منشی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا محمدرضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مسعود هدایتی ولیس به شماره ملی 214327XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم رحیمه سیفی سالدهی به شماره ملی 222895XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اقتصاد پویا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970929XXXX43184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی