اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3594

شناسه ملی: 14008668812

تاریخ ثبت: 1398/07/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/07/13

آدرس: استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مرکزی ، شهر بهشهر ، محله شهید هاشمی نژاد ، خیابان شهید دستغیب ، بلوار شهید هاشمی نژاد ، پلاک 0 ، طبقه منفی 1

کد پستی: 4851679688

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/13:

300,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/13:

تاسیس شرکت سهامی خاص ایمان صنعت نان آفرین درتاریخ 13/07/1398 به شماره ثبت 3594 به شناسه ملی 140086XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و توزیع آرد و مواد غذایی نان فانتزی حجیم و نیمه حجیم و رژیمی، تهیه و توزیع مواد اولیه و بهبود دهنده، صادرات و واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وسایل و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت،ترخیص کالا مرتبط با مواد اولیه و محصولات از گمرکات داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات ال سی نزد بانک ها، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی،اخذ واعطای نمایندگی شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی،ایجاد شعب در سراسر کشور،شرکت در مناقصات و مزایدات،اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از سیستم بانکی وموسسات مالی واعتباری. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم تبصره ثبت موضوع درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مازندران، شهرستان بهشهر، بخش مرکزی، شهر بهشهر، محله شهید هاشمی نژاد، خیابان شهید دستغیب، بلوار شهید هاشمی نژاد، پلاک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 485167XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 300000000 ریال نقدی منقسم به 300 سهم 1000000 ریالی تعداد 300 سهم آن با نام عادی مبلغ 105000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 569440359 مورخ 10/07/1398 نزد بانک تجارت شعبه شهید هاشمی نژاد بهشهر با کد 9440 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای ایمان وکیلی به شماره ملی 217017XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای رامین وکیلی به شماره ملی 217021XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای درویش وکیلی به شماره ملی 218075XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و قراردادها عقوداسلامی و کلیه نامه های عادی و اداری باامضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شقایق مداح به شماره ملی 002038XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد مهدی لطفی امیری به شماره ملی 217029XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980713XXXX89473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی