اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت خدماتی پیمانکاری عمران سازان آریانا شوشتر ( سهامی خاص) تحت شماره 2615 مورخ 7/11/86 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت عبارت است از: ساختمانی تاسیس اتی خدماتی کشاورزی ساختمانی شامل: انجام کلیه عملیات و پروژه های ساختمانی, راهسازی, زیرسازی, محوطه سازی, جاده سازی, حفر کانال زه کشی مزارع انبوه سازی آسفالت راهها و جاده ها و مخازن اجرا و نظارت تیرچه بلوک ترمیم و تامین ترانشه و انواع بتن آرمه و بتن مسلح و یا عادی انجام فنداسیون, اسکلت فلزی, نصب تجهیزات فلزی, تاسیس ات شامل: انواع لوله کشی خانگی صنعتی و تاسیس اتی, رنگ آمیزی ساختمانی, تاسیس ات و تجهیزات صنعتی, تعمیر و نگهداری تاسیس ات گرمایی و سرمایشی و موتورهای منازل سازمانی و اداری, خدمات گازرسانی صنعتی و مسکونی, اجاره و تعمیر ماشین آلات سبک و سنگین جوشکاری و تراشکاری, ماشین نویسی, سندپلاست, نگهداری و تامین نیروی انسانی اسکافل بندی, ایزوگام, عایق بندی، پل سازی، جدول کاری, خط لوله, جوشکاری, اسکلت فلزی, تعمیرات و نوسازی سایت های پروژه های نفتی و گازی تدارکات باغبانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز, دفع آفات, خاکریزی و خاک برداری, آبیاری, تسطیح اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی, خدمات کشاورزی مکانیزه, لیلکو, بازاریابی, نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی, شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه که بموضوع شرکت ارتباط داشته باشد 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام است که 35 % آن بحساب جاری بانک ملی شعبه طالقانی شهرستان شوشتر بحسا به شماره 010410XXXX001 واریز و پرداخت گردیده است و مابقی 65 % دیگر تعهدی است 3 مرکز اصلی شرکت: شوشتر, جاده سلیمان, نبش شهرک صنعتی شهرداری, کارگاه صافکاری کرمی, تلفن: 091661XXXX5 624302XXXX2 4 مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 6 اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای سلطان محمد کرمی به عنوان مدیر عامل و آقای امیر حسن پور رییس هییت مدیره, خانم لیلا کرمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 7 امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلیه هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باامضای امیر حسن پور رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد مکاتبات معمولی و اداری باامضای رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود 8 بازرسین عبارتند از: آقای علی اکبر علیزاده مالکی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی منجزی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 9 روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند 10 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره بتصویب کلیه موسسین رسید رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی