اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8483

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: کرمانشاه شهرک بعثت فاز یک کوچه اول توحید

تاریخ تاسیس: 1382/04/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 24/8/82 شرکت مزبور که در تاریخ 26/8/82 واصل گردید: در شرکت فوق تغییرات ی بشرح ذیل حاصل گردید: به موضوع شرکت سرویس نگهبانی اضافه گردید. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 30/4/82 تحت شماره 8483 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ فوق از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدماتی - تاسیسات - مخابراتی - تامین نیروی انسانی - سرویس ایاب و ذهاب ادارات سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی - احداث و نگهداری فضای سبز - تهیه وسیله نقلیه امور مخابراتی شامل نگهداری شبکه های هوایی بازسازی تعمیر و نگهداری شبکه هوایی و کابل - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری تامین و نگهداری تاسیسات آب و برق و مخابرات - تخلیه و بارگیری انبارها و کالاها با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه شهرک بعثت فاز یک کوچه اول (توحید) پلاک 30 منزل حسن سلگی. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 553660 مورخه 22/4/82 بانک ملت شعبه کرمانشاه پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: خانم قمرتاج سنبلی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و آقایان مهدی سلگی (نایب رییس هییت مدیره) و حسن سلگی (عضو هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و برات و کلیه قراردادها و مکاتبات عاد و اداری بامضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم صادقی نوکانی (بازرس اصلی) و خانم ثریا رستمی کرمانشاهی (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی