اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/07/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: اهواز کوی ملت خیابان شیخ بنهان

تاریخ تاسیس: 1382/07/28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/14:

شرکت جهان آذین خوزستان سهامی خاص تحت شماره 16854 - 10/7/82 کلاسه 82 - 17125 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1 - نام شرکت: جهان آذین خوزستان ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: خدمات مهندسی و ساخت در مراحل مختلف طرحهای پروژه های زیر در داخل و خارج ایران شبکه های انتقال توزیع برق و تاسیس ات و ساختمانهای مربوط به طرحها و پروژه های فوق فعالیت در زمینه های الکترونیک و اتوماسیون راهسازی و ساختمان سرمایه گذاری در طرحهای دولتی و خصوصی تامین و واردات هر نوع تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز مرتبط با خدمات فوق با رعایت مقررات مربوط تدارکات و مواد مصالح مورد نیاز در صنایع مختلف تهیه و تامین کلیه وسایل نقلیه و ماشین آلات سبک و سنگین در صنایع مختلف مجری طرحهای صنعتی و تاسیس اتی الکتریکی و مکانیکی جوشکاری و برشکاری لوله کشی آب و فاضلاب، برقکاری رنگامیزی و سند پلاست شرکت در مناقصه و مزایده صادرات و واردات کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری . 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 % آن طی گواهی 616/32706 بانک ملت واریز و مابقی در تعهد است. 4 - مرکز اصلی شرکت: اهواز کوی ملت خیابان شیخ بنهان پلاک 79 تلفن 4442313/5 - مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 7 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: همایون شهیدیانی مدیر عامل بهمن وزیر پور رییس هییت مدیره و سیامک عنصری نایب رییس هییت مدیره محمدرضا اعتصام عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 - حق امضای اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک سفته بروات قراردادها) با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره با مهرشرکت معتبر میباشد. 9 - بازرسین عبارتند از: فرزاد پور صمصام بازرس اصلی ماندانا قنواتی بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی