اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 553011

شناسه ملی: 14008911962

تاریخ ثبت: 1398/10/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/10/22

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان شمیرانات بخش مرکزی شهر تجریش محله رستم آباد خیابان کاشانک خیابان یاسمن پلاک 28 طبقه سوم واحد 3

کد پستی: 1953696815

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/22:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/22:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ساعی تجارت کهن در تاریخ 22/10/1398 به شماره ثبت 553011 به شناسه ملی 140089XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و توزیع مواد غذایی، خرید و فروش مواد غذایی، بسته بندی مواد غذایی، واردات و صادرات مواد غذایی، سورتینگ مواد غذایی و سایر فعالیت های مرتبط با مواد غذایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران منطقه 19 ، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله رستم آباد، خیابان کاشانک، خیابان یاسمن، پلاک 28 ، طبقه سوم، واحد 3 کدپستی 195369XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسام الدین ساعی به شماره ملی 001856XXXX دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه خانم ناهید شایان به شماره ملی 005875XXXX دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه آقای شهاب الدین ساعی به شماره ملی 044092XXXX دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه آقای عبداله ساعی به شماره ملی 128683XXXX دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای حسام الدین ساعی به شماره ملی 001856XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم ناهید شایان به شماره ملی 005875XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای شهاب الدین ساعی به شماره ملی 044092XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای عبداله ساعی به شماره ملی 128683XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و یا با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 981022XXXX94133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی