اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 23164

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/11/86 تحت شماره 23164 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/11/86 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نیم نگاه آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری ساختمانی شامل: طراحی، نظارت، اجرا، نقشه برداری و نقشه کشی، ساخت و ساز واحدهای مسکونی و ابنیه تاسیساتی شامل: برودتی و حرارتی، خدماتی شامل: حفظ و نگهداری فضای سبز، تهیه و طبخ غذا، سرودهی به مجالس و شرکتهای خصوصی و دولتی و تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و راه و ساختمان با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان فارس، شهر شیراز، بلوار چمران، بلوار نیایش، نبش کوچه 3 فوقانی، بانک تجارت واحد زیرزمین 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3005 مورخ 11/11/86 نزد بانک ملی شعبه کوثر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای منصور عابدی به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای محمد حسین عابدی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای محمد عابدی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای محمد عابدی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و نامه های اداری با هر یک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - آقای سید حجت اله صادقیان به عنوان بازرس اصلی 2 - خانم مریم غفوری به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی