اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 333752

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/07/13

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران اسلامشهر شهرک گلستان بلوار اصلی نرسیده به فلکه دوم نسترن 4 جنب

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/7/1387 تحت شماره 333752 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/7/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره و مشارکت در امر ساخت و ساز مشارکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ اسلامشهر شهرک گلستان بلوار اصلی نرسیده به فلکه دوم نسترن 4 جنب پ 121 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رضا بهرام پور اسکستان بسمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ آقای اکبر بهرام پور اسکستان بسمت عضو هییت مدیره، 3 ـ 5 ـ آقای نصراله بهرام پور بسمت عضو هییت مدیره، 4 ـ 5 ـ آقای نصراله بهرام پور به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی