اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1143

شناسه ملی: 14005796658

تاریخ ثبت: 1395/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان تایباد انتهای بلوار نشاط شمالی ساختمان لادن

تاریخ تاسیس: 1395/02/11

کد پستی: 9591897009

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/11:

تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی نما آذین طیبات در تاریخ 11/02/1395 به شماره ثبت 1143 به شناسه ملی 140057XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاو ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی ـ سازه های ساختمانی ـ محوطه های کوچک ـ دیوار کشی ـ اجرای پیاده رو ها 2 ـ اجرای طرح های رفع خطر، پاکسازی، استحکام بخشی، مقاوم سازی مرمت، بهسازی، بازسازی، نوسازی ساختمان 3 ـ اجرای محوطه سازی و فضای سبزشامل کف سازی، بت کف، آسفالت، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، قالب بندی چوبی و بتنی اعم از سازه ای و غیرسازه ای، زیبا سازی و مرمت فضاهای شهری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز و ثبت موضوع فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان خراسان رضوی شهرستان تایباد انتهای بلوار نشاط شمالی ساختمان لادن کدپستی 959189XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام که مبلغ 1 . 000 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 009/1916/95 مورخ 14/1/1395 نزد بانک توسعه تعاون شعبه تایباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای غلام حضرت یوسفی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 074952XXXX 2 . آقای ایمان یوسفی به شماره ملی 074000XXXX به سمت مدیرعامل 3 . خانم مملکت یوسفی سورانی به شماره ملی 074907XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد آقای ایمان یوسفی (مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نجیب اله سلیمانی به شماره ملی 074966XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی مالانی به شماره ملی 074981XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 950211XXXX87318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی