اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8461

شناسه ملی: 10630144150

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 6/2/89 : 1 ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 ـ خانمها تهمینه ریاحی و معصومه علیزاده بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ بر طبق مصوبات هییت مدیره آقای محمد عرب نژاد بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و امیر عرب نژاد بسمت نایب رییس هییت مدیره و عمار عرب نژاد و احسان عرب نژاد بسمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی