اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهرستان تهران بلوار آفریقا بین جهان کودک و میرداماد نبش ک نگار

تاریخ تاسیس: 1386/04/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/31:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/4/1386 تحت شماره 301392 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/4/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 ساخت، نصب و اجرای انواع سازه های فلزی و بتونی در کلیه پروژه های صنعتی و ساختمانی 2 طراحی، محاسبه و مهندسی در کلیه پروژه های صنعتی و ساختمانی 3 ساخت، نصب و اجرای انواع تجهیزات صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سیمان و صنایع دریایی و ذوب آهن 4 مشارکت با شرکت های صاحب صلاحیت داخلی و خارجی 5 اخذ نمایندگی از شرکت ها و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور 6 انجام هرگونه خرید، سفارش و تامین کالاهای موردنیاز پروژه های صنعتی و ساختمانی 7 انجام هرگونه عملیات بازرگانی و فن آوری مجاز مرتبط با موضوع شرکت 8 اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران بلوار آفریقا بین جهان کودک و میرداماد نبش ک نگار پ 40 واحد 8/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 415 مورخ 13/4/1386 نزد بانک ملی شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسین شاه اویسی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سیدمهدی رضوی ضیابری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمدتقی رساله به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای پیمان شاه اویسی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای محمد محمدی راد به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای محمدتقی رساله به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیر عامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. و امضا کلیه قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم سادات سیما هاشمی به عنوان بازرس اصلی. 28 خانم شراره پناهی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی