اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320531655

تاریخ ثبت: 1390/02/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/12

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ ونک بعد از اتوبان کردستان جنب داروسازی شفا پ 68 ط 1

کد پستی: 1991816443

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/12:

90,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/18:

شرکت فوق در تاریخ 12/02/1390 تحت شماره 402876 و شناسه ملی 103205XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/02/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اقدام به انجام کلیه خدمات طراحی مهندسی نصب و راه اندازی امور مهندسی بهبود کیفیت و مشاوره در امر ماشین آلات کارخانجات صنعتی و تولیدی و نظارت نظارت و بازرسی فنی و مدیریت پروژه های صنعتی راه آب پل سد ابنیه لوله گذاری و احداث خطوط انتقال نفت و گاز و کلیه امور عمرانی از قبیل جدول گذاری محوطه سازی دیوارچینی روکش آسفالت بهصورت مستقل و یا همکاری شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ نمایندگی از داخل و خارج از کشور و انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز مرتبط با امور شرکت اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران خ ونک بعد از اتوبان کردستان جنب داروسازی شفا پ 68 ط 1 کدپستی 199181XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/90 ریال می باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمودرضا علی بخشی به شماره ملی 006413XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای حمیدرضا جعفرخانی به شماره ملی 007721XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای امین مقاره به شماره ملی 006257XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای امین مقاره به شماره ملی 006257XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی