اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 65356

شناسه ملی: 14007785765

تاریخ ثبت: 1397/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تصفیه استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله زیبا شهر بلوار آموزگار شهید رجایی 10 آزادی 40 پلاک 56 طبقه همکف

کد پستی: 9188684113

تاریخ تاسیس: 1397/05/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و ـ آقای امیر خانی به کد ملی 106402XXXX برای مدت یکسال به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید و نشانی محل تصفیه استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله زیبا شهر، بلوار آموزگار شهید رجایی 10 (آزادی 40 ) پلاک 56 ، طبقه همکف کدپستی 918868XXXX می باشد. ش 980603XXXX42313 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص حامی صنعت گستران خیام درتاریخ 25/05/1397 به شماره ثبت 65356 به شناسه ملی 140077XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی شامل مشاور و طراحی و ساخت و خدمات نصب و راه اندازی ماشین آلات و ربات های صنعتی و ماشین آلات برش و حکاکی لیزر پلاسما و هوا گاز و ماشین آلات صنایع چوب برای فلزات و غیر فلزات و تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی و به کارگیری آنها، خدمات و تعمیرات دوره ای و صنعتی طراحی و اجرای کلیه پروژه های برق الکتریکی و مکانیکی. تولید، خرید و فروش و بسته بندی و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت.عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ محله زیباشهر ـ بلوار آموزگار ـ خیابان آموزگار شهید رجایی 10 [آزادی 40 ] ـ پلاک 56 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 918868XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 677/8550 مورخ 16/05/1397 نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار معلم با کد 8550 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای ابوالفضل خانی به شماره ملی 105005XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فرزانه قاسم ابادی به شماره ملی 105043XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر خانی به شماره ملی 106402XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی لگزیان به شماره ملی 105016XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدحسن مرزانی به شماره ملی 106433XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970525XXXX94415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی