اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320214421

تاریخ ثبت: 1389/01/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/23

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران نازی آباد خ گودرزی ک علی اکبر حیدریان

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/1/1389 تحت شماره 371023 و شناسه ملی 103202XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات مشاوره ای مالی سخت افزار و تجهیزات شبکه های رایانه ای صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران نازی آباد خ گودرزی ک علی اکبر حیدریان پ 93/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا عبدالهی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مهدی فلاح درین کبود به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مهدی فلاح درین کبود به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی