اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10960018315

تاریخ ثبت: 1389/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: آمل خ امام خمینی بعد از میدان قایم کوچه حاتمی نبش کوچه دوم آفتاب 62

تاریخ تاسیس: 1389/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/18:

3,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تدبیر سامان انرژی شمال سهامی خاص که در تاریخ 18/8/89 تحت شماره 5430 ب شناسه ملی 109600XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/8/1389 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: مهندسی مشاوره انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب و نفت و گاز و شبکه گاز رسانی تاسیس ات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سیستمهای سرد کننده ساختمان تاسیس ات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله پنوماتیک کنترل مکانیکی اتو ماتیک کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری و تجهیزات خودرویی و تاسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسایل انتقال آسانسور و پله برقی و غیره سیستمهای خبر و هشدار دهنده و تجهیزات و سیستمهای ارتباطی سند پلاست و بهینه سازی انرژی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: آمل خ امام خمینی بعد از میدان قایم کوچه حاتمی نبش کوچه دوم آفتاب 62 پلاک 9 4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی بانام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 462/9160/56 16/8/1389 بانک تجارت شعبه میدان قایم آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخه 12/7/89 آقای محمد محمودزاده به سمت رییس هییت مدیره و خانم محبو به سلیمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زینب سلمانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل برابر مفاد اساسنامه: 8 بازرس اصلی و علی البدل: خانم رویا نبی پور و آقای حشمت اله بهزادی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند 9 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک آمل مسیول ثبت شرکتها ی آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی