اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3053

شناسه ملی: 14006880835

تاریخ ثبت: 1396/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: منطقه آزاد چابهار ، مجتمع تجاری تیس ، طبقه همکف ، واحد 228

تاریخ تاسیس: 1396/04/13

کد پستی: 9971767893

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/28:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی به طور سالیانه و هییت مدیره مورخ 1397/03/01 شرکت مذکور که در تاریخ 1397/03/28 تحت شماره 9171 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات زیر صورت یافت: ـ مدیران و صاحبان امضا مجاز: خانم نسترن یاور پور به کد ملی 045127XXXX به سمت رییس هیت مدیره، آقای بهزاد محمود زهی به کد ملی 371983XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نگین شمس شیرازی با کد ملی 229143XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ بازرسان و مدت تصدی آنان: آقای داود نامور اصل به شماره ملی 623992XXXX سمت بازرس اصلی و آقای محمد گل محمود زهی به شماره ملی 371975XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 970329XXXX58803 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/13:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ 1396/04/13 تحت شماره 3053 در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری واحد ثبتی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ) موضوع شرکت:صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز در راستای مدیریت صادرات صنایع دستی و سوغات -تولیدات صنایع غذایی، پروتیینی، آبزیان، محصولات کشاورزی، نهادهای دامی، تولید بدون کارخانه تحت یک برند یا برند مشترک -سرمایه گذاری و مشارکت در راه اندازی واحدهای تولیدی و بسته بندی- تهیه سبدهای کالاهای سوغات غذایی، کشاورزی جهت صادرات و پخش در داخل کشور - ایجاد و راه اندازی فروشگاه و نمایشگاهای زنجیره ای درداخل وخارج ازکشور- برگزاری نمایشگاهای تخصصی وعمومی داخلی وبین المللی -راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای صنایع دستی و سوغات درداخل و خارج از کشور- طراحی و راه اندازی فروشگاهای زنجیره ایی سیار بصورت اتومبیل، رستوران، کافی شاپ سیار، شبکه و سامانهای تجارت الکترونیکی- فروش اینترنتی - برگزاری کنفرانسها و سمینارهای اقتصادی، بازرگانی، تورهای تجاری درداخل و خارج از کشور- ایجاد پایانهای صادراتی و وارداتی ترانزیتی- گرفتن ردیف مرزی از گمرکات کشور- ایجاد پایانه ای پخش متمرکز درداخل و خارج از کشور -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدهای داخلی و خارجی- و اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی -انعقاد قرداد با کلیه فروشگاههای زنجیره ای جهت پخش و عرضه محصولات -افتتاح حسابهای ارزی ریالی برای شرکت نزد بانکهای داخلی و خارجی -ایجاد و راه ندازی صندوقهای تامین سرمایه برای پذیرش سرمایه -اخذ تهسیلات واعتبارات و گرفتن ضمانت نامه بصورت ریالی ارزی ازکلیه بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری بیمه ای برای شرکت داخلی و خارجی-انعقاد قراداد با افراد حقیقی و حقوقی داخل و خارج ازکشور- حق العمل کاری و ترخیص کالا -جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی - در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار(ثبت موضوع مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) 2 ) مرکز اصلی شرکت:منطقه آزاد چابهار، مجتمع تجاری تیس، طبقه همکف، واحد 228 کدپستی 997176XXXX 3 ) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ) سرمایه شرکت:مبلغ 100/000/000 ( صد میلیون) ریال نقدی منقسم به 100000 سهم با نام که مبلغ 35000000 ریال سرمایه نقداً طی گواهی شماره 5/4186/44 - 13 مورخ 1396/03/23 بانک صادرات شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران شرکت می باشد. 5 ) مدیران و صاحبان امضا مجاز:آقای محمد فرحمند به سمت رییس هیت مدیره، آقای هدایت اله اصغری شورستانی به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره و آقای هوشیار جعفر پیشه به سمت نایب رییس هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هیت مدیره و و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ) بازرسان و مدت تصدی آنان: خانم ژیلا کریمی مرند به شماره ملی 049208XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد محمودزهی به شماره ملی 371983XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 7 ) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش 960414XXXX84663 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی