اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده هییت مدیره تصمیمات ذیل در شرکت فوق در تاریخ 29/5/85 اتخاذ گردید: 1 - آقایان لطیف، عباس، مهدی، همگی شهرتشان احمدی اکبری به مدت ده سال به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. 2 - آقای عباس احمدی اکبری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی احمدی اکبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای لطیف احمدی اکبری به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب که کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مشترک مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 - موضوع شرکت: از تهیه و تولید و توزیع انواع شکلات به تولید آب میوه از کنسانتره تغییر و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت شبستر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی