اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 4051

شناسه ملی: 14007518690

تاریخ ثبت: 1397/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/01/21

آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز آبرسان میدان دانشگاه خیابان امام خمینی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 5156913655

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/21:

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه نور محسنین آذربایجان در تاریخ 21/01/1397 به شماره ثبت 4051 به شناسه ملی 140075XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. باستناد مجوز شماره 142929/96 , 711 مورخ 05/12/1396 از اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی ثبت و آگهی بلامانع است: موضوع: موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه مشارکت های مردمی را شامل می شود، اهداف موسسه عبارتند از: انجام امور خیریه و نیکوکارانه در زمینه های اجتماعی که شامل اشتغال، ازدواج، درمان و مسکن و ایتام در جهت رفع نیاز نیازمندان وارتقای وضعیت کلی آنان درنقاط محروم شهرهاو روستاهای استان. مدت: از تاریخ ثبت به مدت پنج سال مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ آبرسان ـ میدان دانشگاه ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 515691XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 . 000 . 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کاظم عمرانی به شماره ملی 158013XXXX دارنده 200 . 000 ریال سهم الشرکه آقای محسن ایران زاد به شماره ملی 280030XXXX دارنده 200 . 000 ریال سهم الشرکه خانم فضه همدمی به شماره ملی 280030XXXX دارنده 200 . 000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا ایران زاد به شماره ملی 280290XXXX دارنده 200 . 000 ریال سهم الشرکه آقای محمد هادی ایران زاد به شماره ملی 280338XXXX دارنده 200 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محسن ایران زاد به کد ملی 280030XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره فضه همدمی به کد ملی 280030XXXX به سمت رییس هییت مدیره کاظم عمرانی به کد ملی 158013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمدهادی ایران زاد به کد ملی 280338XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره زهرا ایران زاد به کد ملی 280290XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره غلامرضا یگانه به شماره ملی 280235XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره خدیجه کوسه علی به شماره ملی 280030XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: حسن درستی به کد ملی 280097XXXX به عنوان بازرس اصلی و بهروز رواقی به کد ملی 137555XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. روزنامه فجرآذربایجان برای درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ش 970121XXXX35736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی