اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4557

شناسه ملی: 10862068950

تاریخ ثبت: 1389/06/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 8731953998

آدرس: کاشان منطقه صنعتی خزاق خیابان بوستان 2

تاریخ تاسیس: 1389/06/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/15:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 2 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: احداث کارخانجات ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و تکمیل - صنایع نساجی- تولید انواع فرش ماشینی و نخ، موکت و پشتی - انجام کلیه عملیات بازرگانی و تجاری شامل ترخیص کالا و حق العمل کاری ـخرید و فروش، صادرات و واردات نخ، الیاف، فرش، مواد اولیه، ماشین آلات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی - ایجاد شعبه در سراسر کشور - اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی. ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست.در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش 971103XXXX51457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1397 موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا آقایی قمصری به شماره ملی 126262XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.تراز مالی سال 96 به تصویب رسید. ش 970810XXXX88447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/07/1397 و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1397 سرمایه شرکت از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ پانزده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد ریال نقدی می باشد که به سه هزار سهم بانام عادی پنج میلیون ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ش 970810XXXX70164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود دهقان یزدلی به شماره ملی 619981XXXX به سمت رییس هییت مدیره مسعود دهقان یزدلی به شماره ملی 126346XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی دهقان یزدلی به شماره ملی 126237XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال شرکت انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961024XXXX38407 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقایان مهدی دهقان یزدلی به شماره ملی 126237XXXX و محمود دهقان یزدلی به شماره ملی 619981XXXX و مسعود دهقان یزدلی به شماره ملی 126346XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا آقایی قمصری به شماره ملی 126262XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی 1395 شرکت به تصویب رسید ـ ش 961024XXXX90238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا آقایی قمصری به شماره ملی 126262XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. * ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی 1394 تصویب شد. ش 960303XXXX29370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به کاشان ـ منطقه صنعتی خزاق ـ خیابان بوستان 2 ـ کدپستی 873195XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950517XXXX76636 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1394 موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و محمدرضا آقایی قمصری به شماره ملی 126262XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950220XXXX81807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1394 محل شعبه شرکت در تهران به نشانی میدان هفت تیر ـ خیابان شهید مازندرانی ـ پلاک 6 ـ واحد 17 ـ کدپستی 158986XXXX انتقال یافت و آقای مهدی دهقان یزدلی به شماره ملی 126237XXXX به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. ش 941010XXXX26986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1394 آقایان میثم دهقان یزدلی به شماره ملی 126201XXXX و محمود دهقان یزدلی به شماره ملی 619981XXXX و مسعود دهقان یزدلی به شماره ملی 126346XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا آقایی قمصری به شماره ملی 126262XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین آقایی قمصری به شماره ملی 125018XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال های 91 و 92 و 93 به تصویب رسید. ش 940918XXXX20199 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1394 آقایان میثم دهقان یزدلی به شماره ملی 126201XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمود دهقان یزدلی به شماره ملی 619981XXXX رییس هییت مدیره و مسعود دهقان یزدلی به شماره ملی 126346XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با امضای رییس ویکی از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940918XXXX02371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

باستناد صورت جلسه مورخ 5/2/1392 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 و 90 شرکت بتصویب رسید. 2 روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 3 آقایان محمد رضا آقایی قمصری فرزند قربانعلی ش ش 41 ت ت 1341 کد ملی 126262XXXX و امیر حسین آقایی قمصری فرزند محمد رضا ش ش 125018XXXX ت ت 1370 کد ملی 125018XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 آقایان محمود دهقانی یزدلی فرزند آقا حسین ش ش 15 ت ت 1332 کد ملی 619981XXXX عضو و به سمت رییس هییت مدیره و مسعود دهقانی یزدلی فرزند محمود ش ش 15130 ت ت 1367 کد ملی 126346XXXX عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و میثم دهقانی یزدلی فرزند محمود ش ش 3106 ت ت 1361 کد ملی 126201XXXX عضو و به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضا رییس و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 101960XXXX112430XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت الماس ترنج کاشان سهامی خاص که در تاریخ 15/6/89 تحت شماره 4557 با کد شناسه ملی 108620XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع فرش ماشینی و موکت و گلیم فرش و تهیه مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و واردات مواد اولیه و صادرات محصولات شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: کاشان، بلوار قطب راوندی، کوچه تقی زاده، فرعی دوم کدپستی 871561XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/5 ریالی بانام که مبلغ 000/000/200 ریال آن طی گواهی شماره 3418 مورخه 13/6/89 بانک ملی شعبه مرکزی کاشان پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقای میثم دهقان یزدلی عضو و بسمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود دهقان یزدلی عضو و بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود دهقان یزدلی عضو بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: برابر قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت. 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: به ترتیب آقایان علی جعفری کاشی و محمدرضا آقایی قمصری برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی