اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 45262

شناسه ملی: 14006302560

تاریخ ثبت: 1395/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: فارس ، شیراز ، صدرا ، چهارراه مولانا ، خیابان مولانا شش ، ساختمان زنبق طبقه دوم ، واحد چهارم

تاریخ تاسیس: 1395/08/16

کد پستی: 7199711997

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص پیام آور نوین فرتاک ویرا در تاریخ 16/8/1395 به شماره ثبت 45262 به شناسه ملی 140063XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ایجاد و اداره شبکه های گسترده رایانه ای و ارایه خدمات مربوط با استفاده از انواع سیستم ها و مکانیزم های مرتبط از جمله: خرید و فروش، اجاره.پشتیبانی دستگاههای خودپرداز ( atm) و پایانه های فروش (pos)، فعالیت در زمینه شیکه های رایانه ای اطلاع رسانی، فعالیت در زمینه خرید و ساخت و پیاده سازی و راهبری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارایه خدمات بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، نصب، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی پایانه های فروشگاهی (pos) تماما با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فارس، شیراز، صدرا، چهارراه مولانا، خیابان مولانا شش، ساختمان زنبق طبقه دوم، واحد چهارم ـ کدپستی: 7XXXX1XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1200000 ریال منقسم به 120 سهم بانام 10000 ریالی که مبلغ 420000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2040/2/862311 مورخ 28/07/95 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار صنایع شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: صدیقه آرام به سمت رییس هییت مدیره ـ عبدالرحمن آرام به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ مسلم آرام به سمت مدیرعامل ـ عبدالکریم آرام و نبی اله آرام و عبدالحمید آرام به سمت اعضای هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل یا با تفاق رییس هیت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضا یکی از اعضای هیت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرشید پرواز به شماره ملی 242012XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی کشتکار به شماره ملی 174143XXXX به عنوان بازرس علی البدل هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار افسانه جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950816XXXX77805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی