اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 38772

شناسه ملی: 10380544086

تاریخ ثبت: 1389/02/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تصفیه بخش مرکزی شهر مشهد محله آزاد شهر بلوار بیهقی شمالی -LSB- استقلال 5 -RSB- خیابان میرزاکوچک خان 33 -LSB- بیهقی 36 -RSB- پلاک 39 طبقه چهارم

کد پستی: 9188787886

تاریخ تاسیس: 1389/02/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/22:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مهدی تقوی نوقابی به شماره ملی 094095XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب و نشانی محل تصفیه بخش مرکزی - شهر مشهد-محله آزاد شهر-بلوار بیهقی شمالی [استقلال 5 ]-خیابان میرزاکوچک خان 33 [بیهقی 36 ]-پلاک - 39 -طبقه چهارم--کدپستی: 918878XXXX میباشد ش 970707XXXX56807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/2/89 تحت شماره 38772 و شناسه ملی 103805XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/2/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: رشته کشاورزی دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت، داشت و برداشت محصولات عمده استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری، گوسفندداری) شیلات و آبزیان و نظایر آن، تعمیرات و نگهداری کارخانجات (تجهیزات و دستگاهها ـ لوله کشی و گازرسانی) انجام کلیه امور خدمات فنی و تاسیسات و ساختمان، تهیه ـ خرید ـ فروش ـ صادرات و واردات حبوبات ـ مواد غذایی ـ لبنیات ـ خشکبار و ادویه جات ـ خدمات نظافتی ـ رفت و روب معابر ـ احداث جداول ـ نگهداری فضای سبز ـ خدمات کارواش ـ خدمات خشکشویی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد بلوار امامت ـ امامت 30 ـ پلاک 39 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/1 ریال منقسم به یکصد و بیست سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم بانام می باشد که مبلغ 000/200/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 42/54650/51 مورخ 17/1/89 نزد بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای ابوالحسن لیاقت جو به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای رضا معظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مهدی تقوی نوقابی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای مهدی تقوی نوقابی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم محدثه صیفی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم بتول گرمابی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی