اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8307

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/21:

برابر صورتجلسات مورخ 8/7/85 مجمع عمومی عادی و 9/7/85 هییت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آب و فاضلاب غرب استان تهران ثبت شده به شماره 8307 تصمیمات زیر اتخاذ شد: صورتهای سال مالی 84 بتصویب رسید. آقایان کامبیز بختیاری، مهرداد حسینی شکیب، مهدی کرامتی، پرویز صداقت نیا، داریوش نادری به عنوان اعضای اصلی و آقایان عبداله سرتیب زاده و بهروز یگانه مظهر به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقایان ارسلان جوانمردی، حسن شیارسودا، معصومه رییسی به عنوان بازرسان اصلی و آقایان فرشاد فرهود مقدم، داود رهنما نسب به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مهرداد حسینی شکیب به سمت رییس هییت مدیره و آقای پرویز صداقت نیا به سمت نایب رییس و آقای مهدی کرامتی به سمت منشی هییت مدیره و آقای کامبیز بختیاری به سمت مدیر عامل منصوب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای کامبیز بختیاری بطور ثابت و یکی از آقایان مهرداد حسینی شکیب (رییس) و در غیاب ایشان (نایب رییس) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم با امضا رییس هییت مدیره و مهر تعاونی اعتبار خواهند داشت. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/07/18:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 22/5/84 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آب و فاضلاب غرب استان تهران ثبت شده به شماره 8307 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 - صورتهای مالی سال 83 به تصویب رسید 2 - آقایان مهرداد حسینی شکیب ، ابوالفضل یعقوبی اکبر شریف ابادی به سمت بازرسان اصلی و آقای نادر گودرزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی