اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 201142

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران خیابان کریمخان زند خیابان شهید حسینی

تاریخ تاسیس: 1382/01/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/01/25:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/1/83 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای رضا کبریت چی بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ کریم خان زند خ شهید حسینی پ 24 ط سوم واحد 10 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/1/82 تحت شماره201142 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی می شود 1موضوع شرکت انجام کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی 2 مرکز اصلی شرکت تهران خیابان کریمخان زند خیابان شهید حسینی پلاک 24 طبه سوم واحد 103 سرمایه شرکت مبلغ5000000 ریال 4 مدیران شرکت آقایان رضا کبریت چی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و سید محمد حسین مستنبط بسمت رییس هییت مدیره خانم زهره خدادادی خرامه بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای ایرج کریمی خوب و خانم زینب مستنبط بسمت اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 5 دارندگان حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و تعهدآور رسمی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی