اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 521981

شناسه ملی: 14007371489

تاریخ ثبت: 1396/11/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جمالزاده خیابان فرصت شیرازی خیابان والعصر پلاک 10 طبقه همکف

کد پستی: 1419963438

تاریخ تاسیس: 1396/11/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/14:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/14:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح الله مظلومی نیا به شماره ملی 241149XXXX با پرداخت 10000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. اقای محمد امین یگانه نیا به شماره ملی 230010XXXX با پرداخت 980000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. اقای حسین نوبخش به کد ملی 243031XXXX با پرداخت 10000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در امد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: خانم زینب کریمی کهمینی به کد ملی 229844XXXX دارای 990000 ریال سهم الشرکه خانم گلستان طاهری علیا به کد ملی 352060XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه اقای حسین نوبخش به کد ملی 243031XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه اقای محمد امین یگانه نیا به کد ملی 230010XXXX دارای 980000 ریال سهم الشرکه اقای روح الله مظلومی نیا به کد ملی 241149XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه پ 980202XXXX38296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زینب کریمی کهمینی به شماره ملی 229844XXXX با دریافت 990000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. خانم گلستان طاهری علیا به شماره ملی 352060XXXX با دریافت 10000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه از 2000000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه: اقای حسین نوبخش به کد ملی 243031XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه اقای محمد امین یگانه نیا به کد ملی 230010XXXX دارای 980000 ریال سهم الشرکه اقای روح الله مظلومی نیا به کد ملی 241149XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه پ 980202XXXX44573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/02:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود بازرگانی ماه پاره شیراز درتاریخ 02/11/1396 به شماره ثبت 521981 به شناسه ملی 140073XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:صادرات و واردات ـ خرید و فروش ـ تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی ـ تهیه و توزیع ـ عقد قرارداد با شرکتها ـ سازمانها و ارگانهاو اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ ترخیص کالا از گمرکات ـ انجام کلیه کارهای تجاری و بازرگانی ـ انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جمالزاده ـ خیابان فرصت شیرازی ـ خیابان والعصر ـ پلاک 10 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 141996XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زینب کریمی کهمینی به شماره ملی 229844XXXX دارنده 990000 ریال سهم الشرکه خانم گلستان طاهری علیا به شماره ملی 352060XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم زینب کریمی کهمینی به شماره ملی 229844XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم گلستان طاهری علیا به شماره ملی 352060XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوارق عادی و اداری با مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961102XXXX40988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی