اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 334950

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/07/17

آدرس: استان تهران شهرتهران خ طالقانی تقاطع بهار جنوبی ساختمان 123

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/17:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/7/1387 تحت شماره 334950 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/7/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت :تهیه و تولید و خرید و فروش و توزیع کلیه قطعات ساختمانی و پیش ساخته بتنی و سیمانی و سبک بتن گازی تجهیزات و ماشین آلات و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه مرتبط با موضوع شرکت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات مالی و ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی یا تحت لیسانس به اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور راه اندازی خط تولید و انجام هرگونه فعالیتی مربوط به موضوع شرکت به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. 2 ـمدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت:استان تهران- شهرتهران خ طالقانی تقاطع بهار جنوبی ساختمان 123 پ 22 4 ـسرمایه شرکت : مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 1000 سهم 000/100 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 558/400/33 مورخ 15/7/1387 نزد بانک تجارت شعبه دولتی پرداخت گردیده است الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 - 5 -آقای سید قاسم میر افضل به سمت رییس هییت مدیره 2 - 5 -آقای علی عصیری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - 5 -آقای علی رضا لطفی به سمت عضو هییت مدیره 4 - 5 -آقای علی رضا لطفی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قیل چک سفته برات قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 -بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 1 -خانم سعیده صدق گو به عنوان بازرس اصلی 2 - 2 -خانم زهره کهتری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی