اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3186

شناسه ملی: 10861848158

تاریخ ثبت: 1388/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/18:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/08/1391 که طی نامه وارده 18958 مورخ 15/08/1391 ارسال گردید اعضای هییت مدیره: آقای بابک ابراهیم زاده به عنوان مدیر عامل و آقای مجید زمان زاده مال امیری به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید محمد حسین میرفلاح لیالستانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای جمشید زمان زاده مال امیری به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی آقای مهدی رحیمی لولویی بازرس علی البدل آقای سعید رحیمی لولویی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه نسیم خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/8/1389 که طی نامه وارده 19894 تاریخ 7/9/1389 ارسال گردید اعضای هییت مدیره : آقای بابک ابراهیم زاده به سمت مدیر عامل و آقای مجید زمان زاده مال امیر به سمت رییس هییت مدیره وآقای سید محمد حسین میر فلاح لیالستانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جمشید زمان زاده مال امیری به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قرارداد ها با رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بازرس اصلی آقای مهدی رحیمی لولویی بازرس علی البدل سعید رحیمی لولویی برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه نشاط خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت زمان سازه جنوب (سهامی خاص) تحت شماره 3186 مورخ 18/12/88 به شماره شناسه ملی 108618XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت: زمان سازه جنوب (سهامی خاص) 2 ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه های ساختمانی، جاده سازی، پل سازی، بزرگ راهها، باند فرودگاه، محوطه سازی، شامل (خاکبرداری و خاکریزی) کارهای تاسیساتی شامل خطوط انتقال برق، تاسیسات شهری، کابل کشی، فیبر نوری، ساخت دکل های مخابراتی، انجام کارهای کشاورزی، زهکشی، کانال کشی، ساخت مخازن نفتی و آبی، اجرای فضاهای سبز و پارکها، تامین نیروی انسانی ماهر و خدماتی، تامین ماشین آلات سبک و سنگین و نیز انجام کارهای بازرگانی، شامل واردات و صادرات و تجهیزات و انواع ماشین آلات مورد نیاز و طبخ و سرویس دهی غذا، جهت ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال آن نقدا طی گواهی شماره 237/30593 مورخ 11/12/88 نزد بانک ملت شعبه ایذه واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان ایذه ـ خیابان امام ـ پشت بانک ملی سابق ـ کوچه شهید تقی پور ـ تلفن 5221053 همراه 091698XXXX9 5 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 6 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه خواهد بود. 7 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای مجید زمان زاده مال امیری به عنوان مدیرعامل و آقای جمشید زمان زاده مال امیری رییس هییت مدیره و آقای مهدی زمان زاده مال امیر به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 ـ حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات قراردادها) با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 9 ـ بازرسین عبارتند از آقای مهدی رحیمی لولویی بازرس اصلی و آقای سعید رحیمی لولویی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی