اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1242

شناسه ملی: 14006830452

تاریخ ثبت: 1396/03/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/03/22

آدرس: خوزستان شادگان مرکزی حسینی روستا چومه کوچک خیابان فرعی خیابان اصلی روستای چومه کوچک پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6436167111

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/22:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود اکسین سجاد تجارت درتاریخ 22/03/1396 به شماره ثبت 1242 به شناسه ملی 140068XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :بازرگانی وتجارت داخلی و خارجی، خرید، فروش، صادرات و واردات، ترخیص و توزیع کلیه کالاهای مجاز، اعطا و قبول نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، تخلیه و بارگیری و حمل ونقل بار درون شهری، انبارداری، و اخذوام و تسهیلات از بانکهاو موسسات اعتباری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :خوزستان-شادگان-مرکزی-حسینی-روستا چومه کوچک-خیابان فرعی-خیابان اصلی روستای چومه کوچک-پلاک 0 -طبقه همکف-- کدپستی 643616XXXX سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای عبدالرضا البوعبید به شماره ملی 181630XXXX دارنده 900 , 000 ریال سهم الشرکه آقای جلال البوعبید به شماره ملی 189024XXXX دارنده 100 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای عبدالرضا البوعبید به شماره ملی 181630XXXX به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای جلال البوعبید به شماره ملی 189024XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد عبدالرضا البوعبید به سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960322XXXX90520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شادگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی