اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1727

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/06/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/06/24

آدرس: شاهرود خیابان تهران روبروی باسکول کوچه 26 ، فرعی 2

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/6/1382 تحت شماره 1727 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید انواع پوشاک. 2 - مرکز اصلی شرکت: شاهرود خیابان تهران روبروی باسکول کوچه 26 ، فرعی 2 پلاک 21 تلفن 3349536 . 3 - سرمایه شرکت مبلغ: پانزده میلیون ریال که تماما در نزد مدیرعامل می باشد. 4 - مدیران شرکت: خانم فاطمه رضایی فرزند شیرالله به سمت رییس هییت مدیره و فاطمه رضایی فرزند علی به سمت مدیرعامل و زهرا حسینی به سمت منشی هییت مدیره برگزیده شدند وکلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضا رییس و مدیرعامل یا منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 5 - شرکا و سهم الشرکه هر یک: خانمها فاطمه رضایی فرزند علی و فاطمه رضایی فرزند شیرالله، زهرا حسینی هر یک دارای پنج میلیون ریال سهم الشرکه شرکت را از کل پانزده میلیون ریال سهم الشرکه شرکت را دارا می باشند. رییس ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی