اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/08/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت واردات و صادرات ساربان تالش با مسیولیت محدود در تاریخ 16/8/83 تحت شماره 898 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای خارج و داخلی اخذ وام از کلیه بانکهای خارجی و داخلی، شرکت در مزایده خصوصی و دولتی، ارایه خدمات درتولیدات و صنعت. 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی. 4 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان تالش خیابان امام روبروی شهرداری، ساختمان عزیزی. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای فولاد عزیزی مدیر عامل و آقای احمد براری رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 - روزنامه محلی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت تالش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی