اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 664

شناسه ملی: 14007332370

تاریخ ثبت: 1396/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/10/17

کد پستی: 4765834197

آدرس: استان مازندران شهرستان قایم شهر بخش مرکزی شهر قایم شهر امام کوچه سید عابدین 7 بن بست شهید رمضانعلی مهجوری پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/17:

تاسیس موسسه غیرتجاری مشاوره حقوقی عدالت خواهان ممتاز طبرستان درتاریخ 17/10/1396 به شماره ثبت 664 به شناسه ملی 140073XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -موضوع :مشاوره حقوقی و قبول وکالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ازطریق قرارداد وکالت با وکلای پایه یک دادگستری پس ازاخذ مجوز از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع موسسه به منزله صدور مجوز نمیباشد. -مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی:استان مازندران - شهرستان قایم شهر - بخش مرکزی - شهر قایم شهر-امام-کوچه سید عابدین 7 -بن بست شهید رمضانعلی مهجوری-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 476583XXXX -سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. -اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای سید کمال مختاری ریکنده به شماره ملی 216025XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای امین پورحسن به شماره ملی 216266XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه -اولین مدیران:آقای سید کمال مختاری ریکنده به شماره ملی 216025XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای امین پورحسن به شماره ملی 216266XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود -دارندگان حق امضا :- همچنین امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و کلیه عملیات اجرایی و نامه های عادی و اداری با امضا آقای سید کمال مختاری ریکنده (رییس هییت مدیره) یا آقای امین پورحسن (مدیرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. -اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه ش 961017XXXX89470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی