اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5480

شناسه ملی: 14005793510

تاریخ ثبت: 1395/02/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: قشم درگهان -- بازار نگین --

تاریخ تاسیس: 1395/02/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/08:

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت صادرات و واردات پیمان داران قشم(با مسیولیت محدود) که در مورخ 08/02/1395 تحت شماره 5480 و شناسه ملی 140057XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 -موضوع شرکت:صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 146/95 مورخ 30/01/95 سازمان منطقه آزاد قشم. 2 -مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 -مرکز اصلی شرکت: قشم-درگهان – بازار نگین – پلاک 222 – دفتر شرکت صادرات و واردات پیمان داران قشم. 4 -سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی می باشد. 5 - خانم رحیمه امیری به شماره ملی 515971XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا حیدری به شماره ملی 515928XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند. 6 - مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور، تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 -مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - آقای عبدالرضا حیدری دارنده نود درصد از کل سهم الشرکه معادل پنجاه و چهار میلیون ریال و خانم رحیمه امیری دارنده ده درصد از کل سهم الشرکه معادل شش میلیون ریال می باشند. 9 -روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 -اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده و بدون تبصره در مورخ 04/02/95 به تصویب رسید. ش 950621XXXX38229 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی