اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 69519

شناسه ملی: 14008624407

تاریخ ثبت: 1398/06/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، محله / فرامرزعباسی ، بلوار فردوسی ، بلوار شهید فرامرز عباسی -LSB- فردوسی 21 -RSB- ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/06/26

کد پستی: 9197977451

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/26:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع آهن و فولاد گستران یاسمین آراد درتاریخ 26/06/1398 به شماره ثبت 69519 به شناسه ملی 140086XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام فعالیتهای بازرگانی، صادرات و واردات، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله / فرامرزعباسی، بلوار فردوسی، بلوار شهید فرامرز عباسی[فردوسی 21 ]، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 919797XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 621/2668 مورخ 25/04/1398 نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی با کد 2668 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای سینا اسلامی امیرآبادی به شماره ملی 092361XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای نیما اسلامی امیرآبادی به شماره ملی 092563XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سعیده دیمی به شماره ملی 093071XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت خانم سعیده دیمی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه ناصری به شماره ملی 068199XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امیر مداحی سوم به شماره ملی 093983XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980626XXXX30954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی