اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 430483

شناسه ملی: 10320825195

تاریخ ثبت: 1391/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1663613771

آدرس: تصفیه تهران 45 متری رسالت ابتدای خیابان بنی هاشم بن بست اول پلاک 3 واحد 1

تاریخ تاسیس: 1391/07/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای فرشاد خزایی به کد ملی 006920XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.آدرس محل تصفیه تهران 45 متری رسالت ـ ابتدای خیابان بنی هاشم ـ بن بست اول ـ پلاک 3 ـ واحد 1 کدپستی 166361XXXX می باشد پ 930512XXXX31219 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 19/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قدیر آزاددمیرچی شماره ملی 003682XXXX به سمت بازرس اصلی و آرزو امن زاده سلوط به شماره ملی 007624XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی انتخاب شد. پ 1740920 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/7/91 تحت شماره 430483 و شناسه ملی 103208XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/7/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی شامل ارایه طرح و اجرا کلیه کارهای خدمات شهری نظافت اماکن عمومی و جمع آوری زباله در سطح شهر ـ ایجاد و توسعه و نگهداری از فضای سبز، طرح آبنما، زیباسازی نورپردازی نصب گاردریل و علایم رانندگی، خط کشی خیابانها عمران شهری، جدول گذاری، احداث کارخانه بازیافت، تولید انواع کود کمپوست از پودر زباله خرید فروش اقلام بازیافتی شامل انواع کاغذ ـ پلاستیک ـ فلزات ـ آلیاژها، اجرای سیستمهای نوین بازیافت سخت افزاری واردات و صادرات ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شرکت تفکیک زباله و پسماند و بازیافت آنها مرمت و بازسازی و احداث معابر عمومی و خصوصی احداث نمودن فاضلاب شهری تعمیرات خودروهای عمومی و شخصی خدمات شهری شامل فضای سبز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کریمخان زند ـ خ ایرانشهر ـ کوچه مهاجر پ 24 ـ کدپستی 158466XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 102912335 مورخ 8/7/1391 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای روح اله سیاوش به شماره ملی 049049XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمدرضا داودی راسخ به شماره ملی 049150XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای سید جواد کریمانی به شماره ملی 042178XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای فرشاد خزایی به شماره ملی 006920XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای علی کاسبان به شماره ملی 460973XXXX به سمت عضو هییت مدیره 6 ـ 5 ـ آقای مهدی داودی راسخ به شماره ملی 049174XXXX به سمت عضو هییت مدیره 7 ـ 5 ـ آقای جهانبخش صالحی شهرابی به شماره ملی 118948XXXX به سمت عضو هییت مدیره 8 ـ 5 ـ آقای فرشاد خزایی به شماره ملی 006920XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه دو تن از اعضا (علی کاسبان و محمدرضا داودی راسخ) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه دو تن از اعضا (علی کاسبان و محمدرضا داودی راسخ) همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای قدیر آزادمیرچی به شماره ملی 003682XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم آرزو امن زاده سلوط به شماره ملی 007624XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی